Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa wraz z montażem rolet materiałowych

Dostawa wraz z montażem rolet materiałowych

  • Znak sprawy: ADP.2302.12.2024
  • Termin składania ofert: 2024-05-14 10:00
  • Opublikowano: 2024-05-02 09:58:50 przez Fluder Barbara

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ) – art. 2 ust. 1 pkt 1), zapraszamy do złożenia oferty do zapytania ofertowego pn.:  "Dostawa wraz z montażem rolet materiałowych"

Szczegółową treść zapytania ofertowego zawierają kolejne załączniki

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem prowadzenia montażu rolet, w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane/pomiary, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający przewidział przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 9.05.2024 r. o godzinie 10:00. Zbiórka uczestników w budynku Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Budynku B, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce (przy portierni tel. 509711492).

Barbara Fluder, bfluder@ujk.edu.pl