Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa bonów towarowych/ Wynik postępowania

Dostawa bonów towarowych/ Wynik postępowania

  • Znak sprawy: ADP.2302.5.2023
  • Termin składania ofert: 2023-03-08 11:00
  • Opublikowano: 2023-02-28 12:02:56 przez Wioletta Baran

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  zaprasza do złożenia oferty na dostawę  bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela, podlegających wymianie na towary   w ilości 200 sztuk o nominale 100 zł  każdy, do wykorzystania w placówkach handlowo-usługowych na terenie Polski .

Szczegółową treść zaproszenia zawiera załącznik pn. OGŁOSZENIE na bony.

UWAGA

Zamawiający zmienił treść załącznika nr 2 tj projekt umowy. Poprawiony dokument stanowi kolejny załącznik do niniejszego postępowania.

Wioletta Baran tel. (41) 349 73 32