Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ADP.2302.71.2020 pn. „Dostawa frezarek do paznokci” - OKNO NA ŚWIAT

Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ADP.2302.71.2020 pn. „Dostawa frezarek do paznokci” - OKNO NA ŚWIAT

  • Opublikowano: 2020-09-15 14:23:37
  • Ważne do:

Kielce, dnia 15.09.2020 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego z siedzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce informuje, że w dniu 07.09.2020 r., zawarł umowę na: „Dostawę frezarek do paznokci”

z Wykonawcą:

NitraMed Natalia Nitra

ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1A; 50-128 Wrocław

na kwotę brutto: 10 848,60 zł.

 

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.