Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.38.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.38.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.38.2022 WYNIK
  • Termin składania ofert: 2022-10-21 14:32
  • Opublikowano: 2022-10-28 14:30:28 przez Marcin Kmieciak

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.38.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.38.2022”

W dniu  12.10.2022 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 24.10.2022 r., do godziny 14:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów

a) ZPPZ/2022/01211

 

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 1229,43 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 100 pkt

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  1230 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła  99,95 pkt

3)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 1950 zł oferta zdobyła 63 pkt

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 1268,00 zł netto, 1559,64 zł brutto

 

Część 2 Dostawa sprzętu dla Wydziału Sztuki a) ZPPZ/2022/00970 – Postępowanie UNIEWAŻNIONE w tej części

 

1)            Paweł Owczarek EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska z zaoferowaną kwotą  2253,36 zł brutto w tym podatek VAT 23%  zamawiający unieważnia postępowanie ze wzglądu na brak wystarczających środków.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 285,85 zł netto, 351,60 zł brutto

 

Część 3 Dostawa sprzętu dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

a)  ZPPZ/2022/01196

b)  ZPPZ/2022/01224

c)  ZPPZ/2022/01210

d)  ZPPZ/2022/01193

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  8301,27 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła 100 pkt.

2)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 9972,99 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 83,23 pkt.

      

      Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 7775,86 zł netto, 9564,31 zł brutto

 

Część 4 Dostawa sprzętu dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

ZPPZ/2022/00744 – Postępowanie UNIEWAŻNIONE w tej części

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  16199,10 zł brutto w tym podatek VAT 23%  Zamawiający odrzuca ofertę jako niespełniającą wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego  ( Niezgodny format płyty głównej)

2)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 19482,24 zł w tym podatek VAT 23% Zamawiający odrzuca ofertę jako niespełniającą wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego  ( Proporcja monitora 21:9 zamiast 16:9 )

      

      Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 13008,13 zł netto, 16000 zł brutto

 

 

Część 5 Dostawa sprzętu dla Instytutu Fizyki i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

a)    ZPPZ/2022/01204

b)    ZPPZ/2022/00991

c)    ZPPZ/2022/01135

d)    ZPPZ/2022/01153

e)    ZPPZ/2022/00743

f)     ZPPZ/2022/01148

g)    ZPPZ/2022/01128

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  14876,85 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła 100 pkt

2)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 16751,07 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 88,81 pkt

      

      Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 12925,20 zł netto, 15898 zł brutto

 

Część 6 dostawa dla Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

a)   ZPPZ/2022/01079

b)   ZPPZ/2022/01152

c)   ZPPZ/2022/01133

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  2718,30 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła 100 pkt

2)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 2745,29  zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 99 pkt.

3)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 4000 zł oferta zdobyła 67,95 pkt

 

      

      Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 2432,81 zł netto, 2992,36 zł brutto

 

Część 7 dostawa dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ZPPZ/2022/00713

 

1)    Paweł Owczarek EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska z zaoferowaną kwotą  2415,72  zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła 100 pkt

2)    Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 2552,19  zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 94,65 pkt

3)    MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  2570 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła 93,99 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 1900 zł netto, 2337 zł brutto

 

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

W części 1  Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 2 Postępowanie UNIEWAŻNIONE

W części 3  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 4 Postępowanie UNIEWAŻNIONE

W części 5 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 6 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 7 Paweł Owczarek EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska

 

do podpisania umowy w terminie 03.11.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 7277
strona internetowa: www.ujk.edu.pl