Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/144/16 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/144/16 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Opublikowano: 2016-11-17 17:43:16
  • Ważne do:

 

W postępowaniu DP/2311/144/16 (zapytanie ofertowe) na  badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2016 rok,

za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

 

Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Servis Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis,  Ul. Zagnańska 84,  25-528 Kielce, z ceną brutto 39.360,00 zł.

Uzasadnienie: oferta zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. Za kryterium „cena” oferta uzyskała 50 pkt., za kryterium „doświadczenie wykonawcy w zakresie badania sprawozdań finansowych”  8 pkt., za kryterium „doświadczenie osoby(biegłego rewidenta) wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” 20 pkt., za kryterium „doświadczenie wykonawcy w zakresie doradztwa podatkowego (potwierdzone tytułem doradcy)” 3 pkt. Łącznie za wszystkie kryteria oferta  otrzymała  81 pkt.

Z postępowania odrzucono 2 oferty jako niezgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.