Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania nr ADP.2302.62.2020 pn. "Dostawa urządzeń kosmetycznych"

Informacja o wyniku postępowania nr ADP.2302.62.2020 pn. "Dostawa urządzeń kosmetycznych"

  • Opublikowano: 2020-08-13 11:00:44
  • Ważne do:

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Kielce, dnia 13.08.2020 r.

NOTATKA

dotycząca udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

W celu udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa urządzeń kosmetycznych” przeprowadzono rozeznanie rynku, ponieważ ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

W dniu 23.07.2020 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Uczelni.

W odpowiedzi na nasze zapytanie w wymaganym terminie tj. do dnia 31.07.2020 r. do godz.10:00 ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

CZĘŚĆ I : Dostawa kombajnu kosmetycznego wielofunkcyjnego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

i adres

Cena oferty brutto [w zł]

Okres gwarancji/rękojmi [w miesiącach]

Ocena oferty

[w pkt]

  1.  

Hurtownia Kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec

ul. Powstańców Śląskich 125/100

53-332 Wrocław

38 700,00

 

24

 

70

  1.  

Kenzi Karolina Goruchta

Róża 12

95-082 Dobroń

90 000,00

 

60

 

60,1

CZĘŚĆ II : Dostawa frezarek kompaktowych do paznokci

Lp.

Nazwa Wykonawcy

i adres

Cena oferty brutto [w zł]

Okres gwarancji/rękojmi [w miesiącach]

Ocena oferty [w pkt]

1.

Hurtownia Kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec

ul. Powstańców Śląskich 125/100

53-332 Wrocław

13 252,50

 

24

 

70

2.

Kenzi Karolina Goruchta

Róża 12

95-082 Dobroń

18 900,00

 

24

 

49,08

CZĘŚĆ III : Dostawa dermatoskopu

W części III zapytania nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę:

- w części I - 45 000,00 zł brutto

- w części II - 10 350,00 zł brutto

- w części III -  5 500,00 zł brutto.

 

Za najkorzystniejszą w części I uznajemy ofertę firmy:

Hurtownia Kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec

ul. Powstańców Śląskich 125/100

53-332 Wrocław

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert – „cena brutto”, „wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi”,  za które uzyskała 70 pkt.

Proponujemy podpisanie umowy w części I zamówienia z firmą: Hurtownia Kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec.

 

Postępowanie w części II zostaje unieważnione, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Z uwagi na brak ofert Zamawiający unieważnia postępowanie w części III.