Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wynik na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2302.25.2022”

Wynik na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2302.25.2022”

  • Znak sprawy: ADP.2302.25.2022 WYNIK
  • Termin składania ofert: 2022-08-31 10:51
  • Opublikowano: 2022-08-12 10:51:57 przez Marcin Kmieciak

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1  ustawy                                        z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń medycznych  dla Collegium Medicum  UJK w Kielcach. ADP.2302.25.2022”

 

W dniu  01.08.2022 r.  zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 10.08.2022 r., do godziny 13:00. wpłynęły  oferta Wykonawców:

 

CZĘŚĆ 1 Mikrotom rotacyjny półautomatyczny 1 szt.

 

1.     Elektromed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice z zaoferowana kwotą brutto 49998,60 zł – oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

2.     Opta-Tech sp. z.o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal U211, 02-797 Warszawa                       z zaoferowana kwotą brutto 59292,00  zł

 

 Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto  60467,85  zł

 

CZĘŚĆ 2 Głowica liniowa do urządzenia echopac – 1 szt. – postępowanie unieważnione.                    W tej części  nie wpłynęła żadna oferta.

 

  CZĘŚĆ 3 Przenośny aparat USG z głowicą convex i liniową - 1 szt..

1.     SONOlife sp. z.o.o. Aleje Zygmunta Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno  z zaoferowana kwotą brutto 50700,00  zł– oferta wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto  50816,66  zł

 

 

Zapraszamy Wykonawcę : Elektromed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice w części 1 oraz SONOlife sp. z.o.o. Aleje Zygmunta Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno  w części 3

których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze   do podpisania umowy w terminie 18.08.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 40 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

UJK Kielce