Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.56.2018)

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.56.2018)

  • Opublikowano: 2018-06-18 14:07:49
  • Ważne do:

Kielce, 18.06.2018

 

Wynik postępowania

dot. zapytania ofertowego DP.2302.56.2018 pn. "Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z Public Relations dla studentów UJK"

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że przedmiotowym  postępowaniu nie udzielono zamówienia -  postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie: w postępowaniu wpłyneła tylko jedna oferta, której cena  przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.