Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.17.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.17.2022

  • Znak sprawy: wynik ADP.2302.17.2022
  • Termin składania ofert: 2022-07-10 09:03
  • Opublikowano: 2022-06-28 09:03:53 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.17.2022                                                                                 Kielce dn.27.06.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.17.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowań ADP.2302.17.2022

W dniu  03.06.2022 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 13.06.2022 r., do godziny 12:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii  ZPPZ/2022/00639

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2878,20 zł – otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2940 zł – otrzymała 97,9 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 4149,66 zł   - otrzymała 69,4 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4500 zł

 

Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00528 Postepowanie unieważnione w części 2

 

1)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 5629,06 zł   zamawiający odrzuca ofertę Framko, przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego ( rozdzielczość urządzenia)

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 11398,71 zł

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00407

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 1082,40 zł – otrzymała 83,62 pkt.

2)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 905,16 zł   - otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 1000 zł

Część 4 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00623

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 8359,08 zł  zamawiający odrzuca ofertę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego ( karta graficzna  nie spełnia parametrów wymaganych)

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 4585 zł  zamawiający odrzuca ofertę. Wykonawca błędznie obliczył cenę.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 9325,88 zł   - otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 10236,99 zł

 

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00441

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 3394,80 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 4285,00 zł – otrzymała 79,22 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 4128,59 zł   - otrzymała 82,22 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 5000 zł

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Sztuk Wizualnych   ZPPZ/2022/00185 Postepowanie unieważnione w części 6 brak wystarczających środków na realizacje zamówienia

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2447,70 zł –

2)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 1968,04 zł 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 1700 zł

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00458 Postepowanie unieważnione w części 7

 

 

1)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 3590 zł – - oferta odrzucona ( nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, Rozdzielczość urządzenia)

2)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3194,80 zł   - oferta odrzucona ( nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, Rozdzielczość urządzenia)

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 6000 zł

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00473

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2656,80 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2690 zł – otrzymała 98,76 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3352,73 zł   - otrzymała 79,24 pkt

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 3700 zł

 

Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00504

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2656,80 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2790 zł – otrzymała 95,22 pkt

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3352,73 zł   - otrzymała 79,24 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 3500 zł

 

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00591

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 5559,60 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 6200 zł – otrzymała 89,67 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 5689,81 zł   - otrzymała 97,71 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 6400 zł

 

Część 11 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00452

1)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 5300 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 5609,71 zł   - otrzymała 94,47 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4059 zł

Część 12 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00418

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 5756,40 zł – otrzymała 97,16 pkt.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 5970 zł – otrzymała 93,68 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 5593,28 zł   - otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 5965,50 zł

Część 13 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00487

 

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 5744,10 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 6450 zł – otrzymała 89,05 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 5758,09 zł   - otrzymała 99,75 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 12115,50 zł

 

Część 14 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00440

1)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A  z zaoferowana kwotą brutto 2656,80 zł – otrzymała 100 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 2690 zł – otrzymała 98,76 pkt.

3)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3387,27 zł   - otrzymała 78,43 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 4000 zł

Część 15 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00355

1)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 1980 zł – otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 3206,61 zł   - otrzymała 61,75 pkt.

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 3690 zł

Część 16 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170 Postepowanie unieważnione w części 16

1)      Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 1212,60 zł   zamawiający odrzuca ofertę jako nie spełniająca wymagań postawionych przez Zamawiającego ( brak lampy błyskowej)

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia   na kwotę brutto 1440zł

 

 

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

W części 1  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 2  Unieważnione

W części 3  Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 4  Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 5  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 6  Unieważnione

W Części 7 – Unieważnione

W części 8 –  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 9 -   MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 10 - MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A 

W części 11 -  Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18

W częsci 12-  Framko2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 13 - MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A      

W części 14 - MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A                                                 W części 15 - Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowsiej-Curie 18                                              W części 16  Unieważnione

do podpisania umowy w terminie 29.06.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 

 

 


 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 7277
strona internetowa: www.ujk.edu.pl

Numer sprawy: ADP.2302.17.2022