Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.5.2018 (dot. cz.2,4,5)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.5.2018 (dot. cz.2,4,5)

  • Opublikowano: 2018-03-13 09:13:24
  • Ważne do:

Kielce, 13.03.2018r

 

 

Wynik postępowania- dot. części 2, 4 i 5 zamówienia

Dot. zapytania ofertowego DP.2302.5.2018

Nazwa: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla studentów UJK w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu w części 2, 4 i 5 zamówienia:

 

Za najkorzystniejszą w części 2 zamówienia została uznana oferta firmy:

Centrum Edukacji Polskiej, ul. Krośnieńska 5/15a,35-505 Rzeszów, z ceną 800,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Łącznie uzyskała 100 pkt., w tym za kryterium „cena” 60 pkt., za kryterium  „doświadczenie trenera dedykowanego przez Wykonawcę do przeprowadzenia warsztatów” 40 pkt.

 

Za najkorzystniejszą w części 4 zamówienia została uznana oferta firmy:

ARMAGO, ul. Duża 8, 25-304 Kielce, z ceną 6000,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Łącznie uzyskała 100 pkt., w tym za kryterium „cena” 60 pkt., za kryterium „doświadczenie trenera dedykowanego przez Wykonawcę do przeprowadzenia warsztatów” 40 pkt.

 

Za najkorzystniejszą w części 5 zamówienia została uznana oferta firmy:

Concilio Communications Daria Malicka, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,

z ceną 5400,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Łącznie uzyskała 100 pkt., w tym za kryterium „cena” 60 pkt., za kryterium  „doświadczenie trenera dedykowanego przez Wykonawcę do przeprowadzenia warsztatów” 40 pkt.

 

Streszczenie złożonych ofert w postępowaniu w części 2,4 i 5 zamówienia

Do wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do 27.02.2018r do godz.11:00 ofertę złożyli nw. Wykonawcy:

 

Część

zamówienia

Nazwa (firma)

 i adres wykonawcy

  Cena

 

Data wpływu

oferty i godzina

 

Uwagi

       

2

Centrum Edukacji Polskiej

Ul. Krośnieńska 5/15a

35-505 Rzeszów

800,00 zł

 

26.02.2018r

godz.10:37

 

 

 

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

 

2

Małgorzata Miazga

Kielce

1200,00 zł

 

27.02.2018r

godz.10:05

 

 

 

 

 

2

Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „ProCivitas”

Ul. Paderewskiego 9/4

25-017 Kielce

1500,00 zł

 

 

27.02.2018r

godz.10:38

 

 

 

 

 

 

 

4

ARMAGO

Ul. Duża 8

25-304 Kielce

6000,00 zł

 

 

 

27.02.2018r

godz.10:25

 

 

 

 

 

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

 

5

Concilio Communications Daria Malicka

 ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

5400,00 zł

 

27.02.2018r

godz.10:53

 

 

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

 

Zamawiający zaprasza Wykonawców wybranych do realizacji zamówienia do podpisania umowy w dniu 16.03.2018r, do Działu Zamówień UJK, Kielce, ul. Żeromskiego 5.