Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa bonów zakupowych

Dostawa bonów zakupowych

  • Znak sprawy: ADP.2302.21.2024
  • Termin składania ofert: 2024-06-10 11:00
  • Opublikowano: 2024-05-29 08:51:09 przez Wioletta Baran


                           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela, podlegających wymianie na towary   w ilości 60 sztuk o nominale 100 zł  każdy, do wykorzystania w placówkach handlowo-usługowych na terenie Polski .

Szczegółową treść zaproszenia zawierają załączniki

Wioletta Baran tel. 41 349 73 32; e-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl