Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania nr DP.2302.143.2019 pn. „Dostawa analizatora HbA1c oraz zestawu UPS do zasilania zamrażarki dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

Informacja o wyniku postępowania nr DP.2302.143.2019 pn. „Dostawa analizatora HbA1c oraz zestawu UPS do zasilania zamrażarki dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

  • Opublikowano: 2019-11-22 10:48:15
  • Ważne do:

Kielce, dnia 22.11.2019 r.

NOTATKA

dotycząca udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

W celu udzielenia zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawa analizatora HbA1c oraz zestawu UPS do zasilania zamrażarki dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” przeprowadzono rozeznanie rynku, ponieważ ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się.

W dniu 5.11.2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Uczelni.

W odpowiedzi na nasze zapytanie w wymaganym terminie tj. do dnia 18.11.2019 r. do godz.9:00 oferty złożyły Firmy:

 

Lp.

Firma

Nr części zamówienia

Wartość brutto
  (zł)

 

     Punktacja

1

2

3

6

 

  1.  

MED MESS Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

Ul. Włókiennicza 98

04 – 964 Warszawa

Część I

 

7 610,00 zł

 

100 pkt.

  1.  

FROST Tomasz Jankowski

Ul. Dobra 9

05 – 092 Łomianki

Część II

 

10 332,00 zł

 

64,44 pkt.

  1.  

BITBLUE FROST
Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp. j.

Ul. Św. Jana 33

43 – 267 Suszec

Część II

6 657,99 zł

100 pkt.

  1.  

FAST GROUP Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 12

00 – 391 Warszawa

Część II

15 079,80 zł

44,15 pkt.

  1.  

P.I.W. „CAMCO” Sp. z o.o.

Ul. Światowida 47b lok. 22

03 - 144 Warszawa

Część II

17 318,40 zł

38,44 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia następująco:

I. Część – 7 010,00 zł

II. Część – 5 200,00 zł

Oferty odrzucone: brak ofert odrzuconych.

 

Oferty najkorzystniejsze:

 

  1. MED MESS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Włókiennicza 98, 04 – 964 Warszawa – Część I  

Uzasadnienie: złożona oferta  spełnia wymagania i warunki Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym. Łączna cena brutto oferty mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Za jedyne kryterium oceny: „Łączna cena brutto” oferta otrzymała 100 pkt.

  1. BITBLUE FROST Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp. j.

Ul. Św. Jana 33, 43 – 267 Suszec – Część II

      Uzasadnienie: złożona oferta  spełnia wymagania i warunki Zamawiającego opisane w zapytaniu     ofertowym. Łączna cena brutto oferty mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Za jedyne kryterium oceny: „Łączna cena brutto” oferta otrzymała 100 pkt.

Umowa na realizcje zamówienia zostanie podpisana z Firmą: Część I - MED MESS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Częśc II - BITBLUE FROST Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp. j.

                                                                      AKCEPTUJĘ

                                                                                                                                                                        KANCLERZ

Zakup na potrzeby realizacji projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia, płatny ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 024/RID/2018/19 z dnia 10.01.2019.