Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.128.2017 Zakup specjalistycznych wydawnictw o tematyce dietetycznej dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.128.2017 Zakup specjalistycznych wydawnictw o tematyce dietetycznej dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

  • Opublikowano: 2017-10-11 11:00:02
  • Ważne do:

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 12.09.2017r. na kwotę 7 288,60 zł brutto.
  2. W dniu 03.10.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 10.10.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna

ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań

6 903,50 PLN

100,00

2.

Horyzont S.C. P.Sycan, R.Sycan

ul. Socjalna 5/2, 93-324 Łódź

8 324,00 PLN

82,90

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 1. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.

 

                                                                                                                  AKCEPTUJĘ

                                                                                                        ……….………………………..

 

Postępowanie prowadził: Krzysztof Olczyk