Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DP.2302.40.2018 (ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU) - WYNIK POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DP.2302.40.2018 (ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU) - WYNIK POSTĘPOWANIA

  • Opublikowano: 2018-05-07 09:38:39
  • Ważne do:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
55320000-9 – usługi podawania posiłków
55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
55521200-0 – usługi dowożenia posiłków
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowywaniu, dostarczeniu do miejsca wydania i podawaniu posiłków ,w szczególności:
– ciepłego posiłku a’la lunch
– słodkiej przekąski
w trakcie spotkania międzyuczelnianego organizowanego przez zamawiającego w dniu 14 maja 2018 godz. 13.00 w ramach projektu SIMED w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Kielce ul. IX w. Kielc 19. (czas trwania spotkania około 7 godzin)
Ilość osób: 30. Ostateczna liczba uczestników spotkania zostanie podana wykonawcy na 4 dni przed planowanym terminem (liczba może się zmienić +/- 5 osób).
 
WYNIK POSTĘPOWANIA:  Nie udzielono zamówienia - BRAK OFERT.