Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wynik postepowania ADP.2302.34 2022

Wynik postepowania ADP.2302.34 2022

  • Znak sprawy: WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.34.2022
  • Termin składania ofert: 2022-10-08 11:57
  • Opublikowano: 2022-09-26 11:58:17 przez Marcin Kmieciak

Wynik postepowania ADP.2302.34 2022

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach” ADP.2302.34.2022

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    SIGNUM Piotr Olchawa ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 31366,00 zł. W jedynym kryterium oceny ofert zdobyła 100 pkt.                 i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę brutto 31900 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapraszamy Wykonawcę SIGNUM Piotr Olchawa ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce do podpisania umowy w terminie 28.09.2022 r. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5