Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2302.31.2022
  • Termin składania ofert: 2022-09-16 11:00
  • Opublikowano: 2022-09-08 12:24:50 przez Fluder Barbara

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach

Szczegółową treść zapytania ofertowego zawiera załącznik "Zapytanie ofertowe ADP.2302.31.2022"

Zakup jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

20.09.2022 r. Zamawiający zamieszcza "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej"
16.09.2022 r. Zamawiający zamieszcza jako kolejny załącznik "Informacje z otwarcia ofert"
14.09.2022 r. Zamawiający zamieszcza "Pytania i odpowiedzi"
13.09.2022 r. Zamawiający zamieszcza jako kolejny załącznik "Pytania i odpowiedzi"

1) w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl,
2) w zakresie merytorycznym: Mariusz Stroński, tel. 41 349 6955, email: mariusz.stronski@ujk.edu.pl.