Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.25.2018)

Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.25.2018)

  • Opublikowano: 2018-03-30 11:39:22
  • Ważne do:

Sprawa dot.: Zapytania ofertowego DP.2302.25.2018Organizacja pobytu uczestników XXV Konferencji „Stratygrafia plejstocenu Polski” w dniach 03-07.09.2018r

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w/w postępowaniu  została złożona tylko 1 oferta firmy: Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe „Jaga -Tour” Grzegorz Łojek, Huta Szklana 34, Bieliny 26-004, z ceną brutto za całość usługi 32 500,00 zł i została uznana za najkorzystniejszą. Oferta  spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, za kryterium „cena” oferta otrzymała  50 pkt., za kryterium „lokalizacja ośrodka”  20 pkt., za kryterium „zaproponowane menu” 10 pkt., łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 80 pkt.