Zarządzenie Nr 100/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 25  października 2019 roku

 

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Stypendialnych

w roku akademickim 2019/2020

 

Na podst. art. 279, art. 285 i art. 286 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), art. 200 ust. 1-3 i 5, art. 200a, art. 195a ust. 2 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), art. 18 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dn. 23 czerwca 2016 r. (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1311), § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  § 3 ust. 2-3 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w Kielcach oraz § 4 ust. 2-3 Regulaminu  składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w Kielcach wprowadzonych Zarządzeniem nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2018 roku zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje się w roku akad. 2019/2020 Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne w składzie:

1) Na Wydziale Humanistycznym:

1. dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący,

2. dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK,

3. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK,

4. mgr Justyna Kołodziejczyk – przedstawiciel doktorantów.

 

2) Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:

1. dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK – przewodniczący,

2. dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK

3. dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK,

4. dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK,

5. dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK,

6. mgr Katarzyna Durlik – przedstawicielka doktorantów.

 

3) Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu:

1. dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK – przewodnicząca,

2. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,

3. dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK

4. mgr Monika Wawszczak – przedstawicielka doktorantów.

 

4) Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:

1. prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch – przewodnicząca,

2. dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,

3. prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk,

4. mgr Renata Kopyś – przedstawicielka doktorantów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-28 14:32:08
Data aktualizacji:2019-10-28 14:32:09

Liczba wyświetleń strony: 883

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka