Zmienione Zarządzeniami nr 61/2020, 145/202166/2022

Zarządzenie Nr 17/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Humanistycznego    

       

Na podstawie art. 23 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji na Wydziale Humanistycznym projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 
    w zakresie wsparcia studentów Wydziału Humanistycznego, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-02-22
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-22 13:42:46
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-08-08 09:28:03

Liczba wyświetleń strony: 957

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka