Zmienione Zarządzeniem nr 25/2020 89/2020218/2020

 

Zarządzenie nr 148/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Sztuk Wizualnych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 16 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Sztuk Wizualnych, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych
lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Osman Marek,
 2. dr Pikulska Justyna,
 3. dr Sędek Arkadiusz,
 4. dr Zdanowicz Maciej.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Sztuk Wizualnych na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r., z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 2 do zarządzenia
nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Bielecka Małgorzata,
 2. prof. dr hab. Łuczaj Wiesław,
 3. prof. dr hab. Ługowski Ryszard,
 4. prof. dr hab. Sikorski Tomasz,
 5. prof. dr hab. Ślusarczyk Urszula,
 6. dr hab. Królikowski Henryk, prof. UJK,
 7. dr hab. Mormul Jowita, prof. UJK,
 8. dr hab. Opaliński Paweł, prof. UJK,
 9. dr hab. Rosiński Piotr, prof. UJK,
 10. dr hab. Sikora Henryk, prof. UJK,
 11. dr hab. Stawowy-Dombrowska Halina, prof. UJK,
 12. dr hab. Szplit-Królikowska Magdalena, prof. UJK,
 13. dr hab. Ślusarek Teresa, prof. UJK,
 14. dr hab. Walasek Jan, prof. UJK,
 15. dr hab. Ziołowicz Katarzyna, prof. UJK,
 16. dr Osman Marek,
 17. dr Pikulska Justyna,
 18. dr Sędek Arkadiusz,
 19. dr Zdanowicz Maciej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-30 09:13:18
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-10-09 12:45:16

Liczba wyświetleń strony: 701

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka