Zarządzenie Nr 65/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 września 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 38/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 z późn. zm., zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2019/2020 dokonuje się następującej zmiany, tj. zmienia się treść § 1, który przyjmuje brzmienie:

„Powołuje się Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020, w następującym składzie:

 1. Wydział Humanistyczny:
 1. dr Olga Dąbrowska-Cendrowska – przewodnicząca
 2. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Ewa Wilczkowska – sekretarz
 4. mgr Jakub Chałupczak – sekretarz
 5. mgr Grzegorz Krukowski – sekretarz
 6. dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK – członek
 7. dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK – członek
 8. dr hab. Aleksandra Lubczyńska – członek
 9. dr hab. Iwona Mityk, prof. UJK – członek
 10. dr Beata Domagała – członek
 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 1. dr Magdalena Chrapek – przewodnicząca
 2. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Paweł Frejowski – sekretarz
 4. mgr Karolina Król – z-ca sekretarza
 5. dr Paulina Żarnowiec – członek
 6. dr Katarzyna Jedynak – członek
 7. dr Monika Biernacka – członek
 8. dr Patryk Brambert –członek
 9. dr Barbara Wodecka – członek
 10. dr Monika Żelezik – członek
 11. mgr Dawid Gmiter – członek
 12. mgr Milena Piotrowska – członek
 1. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:
 1. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK – przewodnicząca
 2. dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Małgorzata Lubczyńska – sekretarz
 4. mgr Elżbieta Cichecka-Gil – z-ca seketarza
 5. mgr Aneta Widłak – seketarz
 6. mgr Karina Janic – sekretarz
 7. mgr Elżbieta Hombek – sekretarz
 8. mgr Angelika Lewandowska – sekretarz
 9. mgr Joanna Frączek – sekretarz
 10. mgr Jakub Włodarczyk – sekretarz
 11. mgr Agnieszka Sobczyk – sekretarz
 12. mgr Paulina Paprocka – sekretarz
 13. mgr Katarzyna Wójcik – sekretarz
 14. mgr Katarzyna Kulig-Siarek – sekretarz
 15. dr Małgorzata Markowska – członek
 16. dr Dorota Rębak – członek
 17. dr Renata Stępień – członek
 18. dr Grzegorz Król – członek
 19. lek. med. Magdalena Kołomańska – członek
 1. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
 1. dr Jacek Szkurłat – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk – z-ca przewodniczącego
 3. dr Katarzyna Potaczała-Perz – sekretarz
 4. dr Jacek Jaźwierski – z-ca sekretarza
 5. dr Katarzyna Rogozińska – członek
 6. dr Barbara Klasińska – członek
 7. dr Monika Zaręba – członek
 8. mgr Wojciech Cechowski – członek
 9. mgr Jakub Matys – członek
 10. mgr Teresa Romańska – członek
 1. Wydział Prawa Administracji i Zarządzania:
 1. dr Magdalena Molendowska – przewodnicząca
 2. dr Joanna Grzela – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Paweł Krzak – sekretarz
 4. dr Joanna Rogalska – z-ca sekretarza
 5. dr Tomasz Gajewski – członek
 6. dr Rafał Kołodziejczyk – członek
 7. dr Adrian Mitręga – członek
 8. mgr Łukasz Antos –członek
 9. mgr Angelika Pienias – członek
 10. mgr Agnieszka Rozwadowska – członek
 11. mgr Marcin Walczak – członek
 1. Wydział Filologiczno-Historyczny:
 1. dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – przewodniczący
 2. dr hab. Janusz Budziński – z-ca przewodniczącego
 3. dr Rafał Jaworski – sekretarz
 4. dr Błażej Cecota – z-ca sekretarza
 5. dr Paulina Depczyńska – członek
 6. mgr Sławomir Połeć – członek
 1. Wydział Nauk Społecznych:
 1. dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła – przewodnicząca
 2. dr Zofia Szewczyk – z-ca przewodniczącej
 3. mgr Dariusz Pisarek – sekretarz
 4. mgr Robert Janiec – z-ca sekretarza
 5. dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – członek
 6. dr Jacek Jarczyński – członek
 7. dr Olga Zamecka-Zalas – członek
 8. dr Marek Cendrowski – członek
 1. Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu:
 1. dr inż. Ireneusz Musiałek – przewodniczący
 2. mgr Danuta Śledź – sekretarz
 3. mgr Bożena Karasińska –z-ca sekretarza
 4. mgr Aneta Chodowska – z-ca sekretarza
 5. dr Anna Gilarek – członek”

 

§ 2

 

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-11 08:06:01
Data aktualizacji:2019-09-11 08:06:01

Liczba wyświetleń strony: 1167

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka