Zmienione zarządzeniem nr 34/2021

Zarządzenie Nr 124/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 listopada 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),§ 28 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachoraz § 6 ust. 1 pkt 10Regulaminu szkoły doktorskiej wprowadzonego Uchwałą
Nr 75/2019 Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020
z dnia 25 kwietnia 2019 r.,zarządza się co następuje:

     § 1

  1. Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wprowadza się jako obowiązujące wzory dokumentów:
  1. Wniosek o ustalenie wysokości stypendium doktoranckiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
  2. Oświadczenie doktoranta (dla Działu Płac),stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

W roku akademickim 2019/2020 stypendium doktoranckie za miesiące październik, listopad, grudzień wypłacane jest do końca grudnia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-02-15
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-19 08:53:18
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-11-23 12:14:44

Liczba wyświetleń strony: 1587

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka