Zmienione Zarządzeniem 66/2020159/2020

Zarządzenie nr 109/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-07 08:49:36
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 12:52:14

Liczba wyświetleń strony: 1186

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka