Zarządzenie Nr 92/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 3 października 2019 roku

 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 258 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-15 10:59:26
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-06 13:02:09

Liczba wyświetleń strony: 489

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka