Zarządzenie Nr 36/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią będącą cudzoziemcem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się wzór oświadczenia dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią będącą cudzoziemcem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w   Kielcach, w języku polskim i ukraińskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Traci moc Zarządzenie nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią będącą cudzoziemcem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 11:29:16
Data aktualizacji:2019-04-26 11:29:16

Liczba wyświetleń strony: 1023

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka