Zarządzenie Nr 71/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 września 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Uniwersytet Aktywnego Seniora

 

 

Na podstawie art. 23 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji projektu Uniwersytet Aktywnego Seniora
    o numerze POWR.03.01.00-T097/18, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
    w Kielcach, z siedzibą w Kielcach 25-369, ul. S. Żeromskiego 5, we współpracy z wybranymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku z obszaru województwa świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-23 08:34:47
Data aktualizacji:2019-09-23 08:34:48

Liczba wyświetleń strony: 829

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka