Zarządzenie nr 70/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 września 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1-3 Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku oraz § 4 ust. 1-3 Zasad rekrutacji cudzoziemców do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 103/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku, zarządza się co następuje:

     § 1

W Zarządzeniu nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. W § 1 w sekcji nauk humanistycznych w dyscyplinie historia ze składu Komisji Rekrutacyjnej odwołuje się mgr Wiolettę Szafarczyk. W miejsce odwołanej Wioletty Szafarczyk powołuje się mgr Konrada Szymańskiego,
  2. W § 1 w sekcji nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne ze składu Komisji Rekrutacyjnej odwołuje się dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK . W miejsce odwołanej dr hab. Agaty Włodkowskiej-Bagan, prof. UJK powołuje się dr hab. Adama Zamojskiego prof. UJK,
  3. W § 1 w sekcji nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej – zapis pkt. 2: dr hab. Agnieszka Żywiecka, prof. UJK – sekretarz, otrzymuje brzmienie: dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK – sekretarz.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-23 08:13:17
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-09-23 08:13:53

Liczba wyświetleń strony: 848

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka