Zmienione Zarządzeniem Nr 94/2019

Zarządzenie Nr 77/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2019 roku

 

w sprawie realizacji kształcenia na kierunku kryminologia stosowana – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania

 

 

Na podstawie art. 192 ust 2 w zw. z art 211 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1669 ze zm.) § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz pkt 30 załącznika na 1 do Uchwały Nr 26/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  28 lutego 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach do dyscyplin
(z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W celu realizacji procesu kształcenia, z dniem 30 września 2019 roku przenosi się dokumentację studentów kierunku kryminologia stosowana z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania.
  2. W informatycznym systemie obsługi toku studiów z dniem 30 września 2019 roku przenosi się studentów kierunku kryminologia stosowana z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-01 09:08:18
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 828

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka