Zarządzenie Nr 37/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych  w roku akademickim 2019/2020
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zmian.) oraz § 69 ust. 3 pkt 5) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W zarządzeniu Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2019 w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. w załączniku do zarządzenia Limity przyjęć na niestacjonarne studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 w części Wydział Matematyczno-Przyrodniczy usuwa się zapis dotyczący limitu przyjęć na kierunek ochrona środowiska i ustala się limit przyjęć na I rok studiów na kierunek ochrona środowiska – studia licencjackie - w liczbie 20 oraz limit przyjęć na I rok studiów na kierunek ochrona środowiska – studia inżynierskie - w liczbie 20,
  2. w załączniku do zarządzenia Limity przyjęć na niestacjonarne studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 w części Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania ustala się limit przyjęć na I rok studiów na kierunek stosunki międzynarodowe studia drugiego stopnia w liczbie 25,
  3.  w załączniku do zarządzenia Limity przyjęć na niestacjonarne studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 w części Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu usuwa się zapis dotyczący kierunku zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia, limit 30.

 

  1. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych  w roku akademickim 2019/2020 uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 11:37:50
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2019-06-10 13:55:08

Liczba wyświetleń strony: 1138

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka