Traci moc na podstawie zarządzenia nr 284/2020

Zarządzenie Nr 48/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej dla Uniwersytetu

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. art. 144 ust. 7  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej dla Uczelni w Kielcach, wprowadza się zmianę polegającą na uzupełnieniu składu Komisji Socjalnej o panią mgr Małgorzatę Guldon.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, skład Komisji Socjalnej przedstawia się następująco:

  1. Katarzyna Chojnacka,
  2. Agnieszka Łosak,
  3. Małgorzata Mierzejewska,
  4. Mirosław Szwed,
  5. Anna Chrobot,
  6. Stanisław Cygan,
  7. Barbara Antonkiewicz,
  8. Urszula Skrzeczyna,
  9. Mariola Rybak,
  10. Małgorzata Guldon.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-06-14
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-18 07:56:51
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 10:41:21

Liczba wyświetleń strony: 1135

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka