Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 220/2020

Zarządzenie Nr 137/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Katedry Ekonomii i Finansów

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Radę Katedry Ekonomii i Finansów w składzie:

1) dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK – Kierownik Katedry,

2) dr Joanna Rogalska  – Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia,

3) dr hab. Nataliia Vasilevska, prof. UJK - Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia w Filii
w Piotrkowie Trybunalskim,

4) dr hab. Piotr Bury, prof. UJK,

5) dr hab. Nadiya Mikula,  prof. UJK,

6) dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK,

7) dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK,

8) dr hab. Lyubov Shevchuk, prof. UJK,

9) prof. dr hab. Jerzy Szczepański,

10) prof. dr hab. Yaroslav Yeleyko.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-12 15:06:14
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 09:17:42

Liczba wyświetleń strony: 1018

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka