Zarządzenie nr 129/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

w sprawie powołania członków Rad Naukowych Instytutów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachw grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w instytucie, którzy posiadają tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na kadencję trwającą do 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz §161ust.1, § 162 ust. 1 pkt 1, § 162 ust.2i § 269 ust.3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 28 listopada 2019 r. powołuję członków Rady Naukowej Instytutu,w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w instytucie, którzy posiadają tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na kadencję trwającą do 30 października 2020 r., w następujących instytutach:

 1. Instytut Pedagogiki – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
 2. Instytut Sztuk Wizualnych – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 2
  do zarządzenia,
 3. Instytut Nauk Prawnych – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
 4. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
 5. Instytut Nauk Medycznych – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 5
  do zarządzenia,
 6. Instytut Nauk o Zdrowiu – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 6
  do zarządzenia,
 7. Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia,
 8. Instytut Historii – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia,
 9. Instytut Biologii – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia,
 10. Instytut Chemii – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia,
 11. Instytut Fizyki – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia,
 12. Instytut Geografii i Nauk o Środowisku – lista powołanych członków stanowi załącznik nr 12
  do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-28 14:48:58
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-29 08:20:10

Liczba wyświetleń strony: 888

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka