Zarządzenie Nr 3/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 stycznia 2019 roku

 

ws. ustalenia norm czasu pracy

 

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się w 2019 r. następujące normy czasu dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

a) Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe:

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

miesiąc

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

168

21

VI

(40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto)

152

19

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

razem

2.008

251

b) Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

I-IV

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

672

84

V-VIII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 4 święta)

672

84

IX-XII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 4 święta)

664

83

razem

2.008

251

 

2. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje norma godzin pracy proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 2

 

1. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników zaliczonych do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których czas pracy na mocy odrębnych przepisów jest krótszy niż przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-09 09:01:57
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-01-09 09:02:35

Liczba wyświetleń strony: 1761

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka