Traci moc na podstawie zarządzenia nr 188/2020

Zarządzenie Nr 126/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 listopada 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie ustalenia składu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Odwołuje się ze składu Komisji Stypendialnej dla studentów Filii w Sandomierzu:

Konrad Kozłowski – przedstawiciel studentów.

 1. Powołuje się do składu Komisji Stypendialnej dla studentów Filii w Sandomierzu:

Tomasz Bryła – przedstawiciel studentów.

 

§ 2

 

Skład Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 września 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2019 Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 września 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 91/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
3 października 2019 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 jest następujący:

 

 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Sztuki:
 1. mgr Ewa Gierak,
 2. mgr Tomasz Żelichowski,
 3. Paulina Buciaga – przedstawiciel studentów,
 4. Anita Gwadera – przedstawiciel studentów,
 5. Krystian Łata – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
 1. mgr Małgorzata Młynarczyk,
 2. mgr Bożena Fołta-Garus,
 3. mgr Jarosław Rachuna – przedstawiciel doktorantów,
 4. Karolina Leśniewska – przedstawiciel studentów,
 5. Dawid Partyka – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Collegium Medicum:
 1. mgr Agnieszka Kisiel,
 2. mgr Agnieszka Piekacz,
 3. mgr Bartłomiej Nowak – przedstawiciel doktorantów,
 4. Izabela Oleś – przedstawiciel studentów,
 5. Kinga Ochmańska – przedstawiciel studentów.
   
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych:
 1. mgr Beata Krak,
 2. mgr Aleksandra Tokarczyk,
 3. Karolina Ziaja – przedstawiciel studentów,
 4. Anna Ostrowska – przedstawiciel studentów,
 5. Magdalena Wydrych – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Humanistycznego:
 1. mgr Agata Kot,
 2. mgr Małgorzata Wesołowska,
 3. mgr Justyna Szajnowska-Borkowska – przedstawiciel doktorantów,
 4. Jakub Suchenia – przedstawiciel studentów,
 5. Aleksandra Zebrzowska – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Filii w Piotrkowie Trybunalskim:
 1. mgr Agnieszka Kalle,
 2. mgr Maria Milczarek,
 3. Marlena Leśniewska – przedstawiciel studentów,
 4. Sylwia Purgał – przedstawiciel studentów,
 5. Anna Sęderecka – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Filii w Sandomierzu:
 1. mgr Aneta Dębowska,
 2. mgr Bożena Karasińska,
 3. Kamil Glibowski – przedstawiciel studentów,
 4. Tomasz Bryła – przedstawiciel studentów,
 5. Michał Smykla – przedstawiciel studentów.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-21 13:55:41
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 10:03:50

Liczba wyświetleń strony: 873

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka