Zarządzenie Nr 128/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 listopada 2019 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych logopedia ogólna

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2) i art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 165 ust. 2  i § 172
ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie organizacji studiówpodyplomowych, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy od roku akademickiego 2019/2020 studia podyplomowe - logopedia ogólna.
  2. Program studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 1, uchwalony został Uchwałą
    Nr 248/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachw sprawie ustaleniaprogramu studiów podyplomowych o nazwie Logopedia ogólna i stanowi załącznik do
    ww. uchwały.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-28 14:47:03
Data aktualizacji:2019-11-28 14:47:03

Liczba wyświetleń strony: 665

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka