Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 206/2020

Zmienione Zarządzeniami nr 12/2020,  59/2020

Zarządzenie Nr 127/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 listopada 2019 roku

 

w sprawie powołania składu Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 33 ust. 1-2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w związku z § 4 ust. 1-2 Uchwały Senatu Nr 245/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się, co następuje:

§ 1

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje w skład Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia następujące osoby:

Przewodniczący UKK:

 1. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – prorektor ds. kształcenia,

Prodziekani wydziałów / filii właściwi ds. kształcenia:

 1. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
 2. dr Maciej Zdanowicz – prodziekan Wydziału Sztuki,
 3. dr Magdalena Molendowska– prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych,
 4. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK – prodziekan Collegium Medicum,
 5. dr Przemysław Wolak – prodziekan Collegium Medicum,
 6. dr Tomasz Chrząstek – prodziekan Wydziału Humanistycznego,
 7. dr Magdalena Chrapek – prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 8. dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – prodziekan  Filii w PiotrkowieTrybunalskim,
 9. dr Anna Gilarek – prodziekan Filii w Sandomierzu,

Zastępcy dyrektorów instytutów właściwi ds. kształcenia:

 1. dr hab. Paulina Forma, prof. UJK – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki,
 2. dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – zastępca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych,
 3. dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych,
 4. dr Witold Sokała – zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowychi Polityk Publicznych,
 5. dr Łukasz Nawacki – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Medycznych,
 6. dr Renata Stępień – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Medycznych,
 7. dr Małgorzata Kaczmarczyk– zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu,
 8. dr Edyta Naszydłowska– zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu,
 9. dr Małgorzata Markowska– zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu,
 10. dr Dorota Rębak – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu,
 11. dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa
  i Językoznawstwa,
 12. dr Jan Hajduk – zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa,
 13. dr Dorota Gonigroszek (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) – zastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa,
 14. dr hab. Janusz Budziński, prof. UJK (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) – zastępca dyrektora Instytutu Historii,           
 15. dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK– zastępca dyrektora Instytutu Biologii,
 16. dr Marta Repelewicz– zastępca dyrektora Instytutu Chemii,
 17. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – zastępca dyrektora Instytutu Fizyki,
 18. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK– zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Nauk
  o Środowisku,

Zastępcy kierowników katedr właściwi ds. kształcenia:

 1. dr Marek Kawiorski – zastępca kierownika Katedry Muzyki,
 2. dr Joanna Rogalska – zastępca kierownika Katedry Ekonomii i Finansów,
 3. dr Tomasz Jarocki – zastępca kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie,
 4. dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK (Filia w Piotrkowie Trybunalskim)– zastępca kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie,
 5. dr hab. Izabela Konieczna – zastępca kierownika Katedry Zarządzania,
 6. dr Elżbieta Zając – zastępca kierownika Katedry Matematyki,

Przedstawiciel Samorządu Studentów:

 1. Emilia Toporek – Wydział Prawa i Nauk Społecznych,

Inne osoby wskazane przez rektora:

 1. mgr Jolanta Drezno – nauczyciel akademicki Uniwersyteckiego Centrum Sportu,
 2. mgr Aleksandra Kasprzyk –nauczyciel akademicki Studium Języków Obcych,
 3. dr Justyna Palacz – kierownik Biura ds. Kształcenia,
 4. dr Mirosław Rutkowski – kierownik Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 5. mgr Lucyna Dygas – kierownik Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich,
 6. dr Joanna Lendzion –nauczyciel akademicki Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,
 7. mgr Agnieszka Nowak –pracownik Sekcji Praktyk, Staży i Umów Dydaktycznych w Biurze ds. Kształcenia,
 8. dr Katarzyna Palka – pracownik Sekcji Jakości Kształcenia w Biurze ds. Kształcenia.

§ 2

1.  Traci moc Zarządzenie Nr 92/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 18 listopada 2016 roku ze zm. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-28 14:45:56
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 08:32:49

Liczba wyświetleń strony: 1432

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka