Zarządzenie Nr 6/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ewidencji wypadków studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych w związku z realizacją programu kształcenia

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2018 r., poz.1668 i 2024) oraz § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r., poz.2090) zarządza się, co następuje:

                                                            

§ 1

Wprowadza się ewidencję wypadków studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, które zaistniały na terenie uczelni w związku z realizacją programu kształcenia oraz podczas ćwiczeń terenowych i praktyk zawodowych lub pedagogicznych.

 

§ 2

Obowiązek zgłoszenia takiego wypadku spoczywa na prowadzącym zajęcia lub opiekunie grupy studenckiej w czasie ćwiczeń terenowych lub odbywanych praktyk. Termin zgłoszenia wypadku od dnia zaistnienia zdarzenia nie powinien przekraczać 2 tygodnie. Zaistniały wypadek należy zgłaszać do sekcji bezpieczeństwa i higieny pracy drogą elektroniczną (zdzislaw.kubicki@ujk.edu.pl) lub bezpośrednio.

 

§ 3

Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 

§ 4

Niezbędne dane jakie należy zamieścić w ewidencji wypadków winny zawierać, co najmniej:

  1. imię i nazwisko poszkodowanego (rok, kierunek),
  2. data i godzina wypadku,
  3. nazwisko i imię zgłaszającego,
  4. rodzaj i miejsce urazu,
  5. krótki opis okoliczności i przyczyn wypadku

a ponadto wnioski i zalecenia profilaktyczne.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-29 11:34:16
Data aktualizacji:2019-01-29 11:34:16

Liczba wyświetleń strony: 1214

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka