Zarządzenie Nr 2/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego na wniosek Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego, dokonuje się zmiany polegającej na przekształceniu Katedry Filologii Angielskiej wraz z wchodzącymi w jej skład Pracowniami w Zakład Neofilologii.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1, struktura organizacyjna Wydziału Filologiczno – Historycznego przedstawia się następująco:

 

„W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.

  1. Zakład Historii Powszechnej,
  2. Zakład Historii Polski,

3)      Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji,

 4)       Zakład Neofilologii. ”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-09 08:58:20
Data aktualizacji:2019-01-09 08:58:20

Liczba wyświetleń strony: 1212

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka