Zarządzenie Nr 99/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 25 października 2019 roku

 

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych                    w UJK oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2019/2020

 

Na podst. art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Na podst. art. 279, art. 280 i art. 286 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), art. 18 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dn. 23 czerwca 2016 r. (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1311), § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK nr 60/2018 z dn. 27 września 2018 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczbę doktorantów – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej                            na dofinansowanie zadań projakościowych, w roku akademickim 2019/2020 określa poniższa tabela:

 

 

Lp.

Wydział

II rok

III rok

IV rok

1

Wydział Humanistyczny

5

4

6

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

1

2

2

3

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

0

0

3

4

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

2

2

4

 

§ 2

 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2019/2020 wynosi dwa tysiące złotych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-28 14:28:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-10-28 14:28:24

Liczba wyświetleń strony: 858

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka