Traci moc na podstawie zarządzenia nr 172/2020

Zarządzenie Nr 119/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, § 3 ust. 2 pkt 1)  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. (t.j
Dz. U. 2018 r., poz. 2468), w sprawie kredytów studenckich oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2004r., Nr 145, poz. 1539 ze zm.) w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta lub studenta studiów doktoranckich dla potrzeb uzyskania kredytów i pożyczek studenckich, oraz dla potrzeb informacji wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz w sprawach powszechnego obowiązku obrony:

  1. dotyczących studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dziekan  dr hab. inż. Barbara Gawdzik prof. UJK,
  2. dotyczących studentów Wydziału Humanistycznego – dziekan dr hab. Janusz Detka prof. UJK,
  3. dotyczących studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dziekan  dr hab. Agata Chabior prof. UJK,
  4. dotyczących studentów Wydziału Sztuki – dziekan - dr hab. Ewa Robak  prof. UJK,
  5. dotyczących studentów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych – dziekan prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia,
  6. dotyczących studentów Collegium Medicum – dziekan prof. dr hab. n. med. Marianna Janion,
  7. dotyczących studentów Filii w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan Filii dr hab. Jacek Bonarek prof. UJK,
  8. dotyczących studentów Filii w Sandomierzu – dziekan Filii dr Małgorzata Makowska – Brzychczyk,
  9. dotyczących słuchaczy Uniwersyteckiego Centrum Sportu –  kierownik - dr Robert Dutkiewicz.

 

§ 2

 

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane w okresie do końca kadencji 2016-2020. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. 

 

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr 85/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2017 roku i Zarządzeniem
Nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2018 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-04
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-13 13:43:53
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 13:50:55

Liczba wyświetleń strony: 815

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka