Zarządzenie Nr 112/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), § 28 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 4 ust. 1-3 Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku oraz § 4 ust. 1-3 Zasad rekrutacji cudzoziemców do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 103/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 dokonuje się poniższych zmian:

 

W § 1 w sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne:

  1. ze składu Komisji Rekrutacyjnej odwołuje się prof. dr hab. Marka Gaździckiego.
    W miejsce odwołanego prof. dr hab. Marka Gaździckiego powołuje się dr hab. Dariusza Banasia, prof. UJK.
  2. ze składu Komisji Rekrutacyjnej odwołuje się dr Małgorzatę Wysocką-Kunisz.
    W miejsce odwołanej dr Małgorzaty Wysockiej-Kunisz powołuje się dr Aldonę Kubalę-Kukuś.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-08 08:05:36
Data aktualizacji:2019-11-08 08:05:37

Liczba wyświetleń strony: 785

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka