Zarządzenie Nr 132/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Uczelni

 

Na podstawie art. 129, art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040ze zm.), art. 23 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 28ust.1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodatkowy dzień–24 grudnia 2019 r.jako wolny od pracy, nie obniżający ustalonych w Uczelni norm czasu pracy.

2. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-10 10:10:40
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-12 07:46:50

Liczba wyświetleń strony: 1143

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka