Zarządzenie Nr 46/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 czerwca 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 9/2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych

 

 

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Rektora nr 9/2016 roku zmienionym zarządzeniem nr 28/2017 roku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, w załączniku stanowiącym Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Kielcach, dotychczasowy zapis § 5 ust. 3 o brzmieniu:

 

  1. W skład Komisji wchodzą:
  1. przedstawiciele działających w Uczelni związków zawodowych (zarówno pracownicy jak
    i emeryci (byli pracownicy) w liczbie nie większej niż po 3 osoby z każdego działającego w Uczelni związku;
  2. przedstawiciele Rektora w liczbie nie większej niż 3 osoby.

 

otrzymuje brzmienie:

 

  1. W skład Komisji wchodzą:
  1. przedstawiciele działających w Uczelni związków zawodowych (zarówno pracownicy jak i emeryci - byli pracownicy) dla każdego działającego w Uczelni związku w zależności od ilości członków organizacji zakładowej tj. jedna osoba na każde rozpoczęte pięćdziesięciu członków, ale nie więcej niż trzy osoby z każdego związku;
  2. przedstawiciele Rektora w liczbie nie większej niż trzy osoby.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-07 11:29:42
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-06-07 11:38:40

Liczba wyświetleń strony: 4621

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka