Zarządzenie nr 165/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Historii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Zatwierdza się Regulamin Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 165-2019 Regulamin Instytutu Historii.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:03:39
Rozmiar pliku:186.7 KB
Liczba pobrań:66
Zarządzenie nr 165-2019 Regulamin Instytutu Historii Załącznik do Zarządzenia.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:03:39
Rozmiar pliku:398.1 KB
Liczba pobrań:94

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:03:38
Data aktualizacji:2020-01-09 08:03:39

Liczba wyświetleń strony: 427

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka