Traci moc na podstawie zarządzenia nr 181/2020

Zarządzenie Nr 11/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 lutego 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. selekcji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 36 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK zarządza się, co następuje:

 

§1

W §1 Zarządzenia nr 32/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. selekcji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się zmiany w składzie osobowym Komisji:

- w miejsce pana mgra Andrzeja Antoniaka  – przewodniczącego, powołuje się panią mgr Karolinę Wichę.

§2

Po wprowadzeniu zmiany określonej w §1, skład Komisji ds. selekcji przedstawia się następująco:

  1. mgr Karolina Wicha – przewodnicząca,
  2. mgr Edyta Brylska-Szmidt – członek,
  3. mgr Adam Kacak – członek,
  4. mgr Anna Klimaszewska  – członek.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-02-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-14 09:41:43
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 11:03:58

Liczba wyświetleń strony: 1116

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka