Traci moc na podstawie zarządzenia nr 282/2020

Zarządzenie nr 146/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Katedry Matematyki

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 16 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Katedry Matematyki, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.:

 

 1. dr Nowak Magdalena,
 2. dr Zakrzewski Michał.

 

§ 2

W skład Rady Katedry Matematyki na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz zarządzenia nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Banakh Taras,
 2. dr hab. Bobryk Roman, prof. UJK,
 3. dr hab. Chrzęszczyk Andrzej, prof. UJK,
 4. dr hab. Łysik Grzegorz, prof. UJK,
 5. dr hab. Mykhailiuk Volodymyr, prof. UJK,
 6. dr hab. Porten Egmont, prof. UJK,
 7. dr hab. Schiebold Cornelia, prof. UJK,
 8. dr hab. Walczak Szymon, prof. UJK,
 9. dr Nowak Magdalena,
 10. dr Zając Elżbieta, 
 11. dr Zakrzewski Michał.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-30 09:10:38
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 10:45:24

Liczba wyświetleń strony: 756

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka