Zarządzenie nr 168/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Zatwierdza się Regulamin Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 168- 2019 Regulamin Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 11:21:12
Rozmiar pliku:186.7 KB
Liczba pobrań:32
Zarządzenie nr 168- 2019 Regulamin Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Załącznik do Zarządzenia.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 11:21:12
Rozmiar pliku:409.2 KB
Liczba pobrań:45

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 10:57:49
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 11:21:12

Liczba wyświetleń strony: 160

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka