Zarządzenie Nr 29/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Naukowych do oceny merytorycznej wniosków w konkursie  na  GRANT REKTORA na działalność mającą na celu podnoszenie jakości badań naukowych lub działalności artystycznej oraz konkursie na miniGRANTY na finansowanie działań związanych z utrzymaniem ciągłości prowadzonych badań naukowych lub działalności artystycznej oraz oceny raportów z realizacji projektów finansowanych w ramach tych konkursów

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 4 ust 8 – 11 Regulaminu określającego zasady finansowania działalności badawczej oraz artystycznej ze środków UJK w 2019 roku stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad finansowania działalności naukowej ze środków finansowych Uczelni na zadania określone w art. 365 ust. 2) lit. a) i d) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w 2019 roku  zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisje Naukowe w składzie:

 1. dziedzina nauk humanistycznych:
 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – przewodniczący;
 • dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie językoznawstwo;
 • dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie historia;
 • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK – członek;
 • dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – członek;
 • dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK – członek;
 • mgr Katarzyna Ostrowska – przedstawiciel doktorantów.
 1. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu:
 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – przewodniczący;
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki medyczne;
 • dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki o zdrowiu;
 • dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK – członek;
 • dr n. med. Grażyna Wiraszka – członek;
 • mgr Bartłomiej Nowak – przedstawiciel doktorantów.
 1. dziedzina nauk społecznych:
 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – przewodniczący;
 • dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK -  pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki
  o bezpieczeństwie;
 • dr Olga Dąbrowska – Cendrowska - pełnomocnik Rektora  w dyscyplinie nauki
  o komunikacji społecznej i mediach;
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska – Metryka - pełnomocnik Rektora  w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK  - pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki
  o zarządzaniu    i jakości;
 • dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie ekonomia i finanse; prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia - pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki prawne;
 • dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK - pełnomocnik Rektora  w dyscyplinie pedagogika;
 • dr hab. Krzysztof Gąsior -  pełnomocnik Rektora w dyscyplinie psychologia;
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna;
 • dr Rafał Dudała – członek;
 • dr hab. Jan Zych, prof. UJK – członek
 • dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK – członek
 • dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – członek
 • dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK – członek;
 • dr Justyna Mróz – członek;
 • dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła – członek;
 • dr hab. Mirosław Mularczyk – członek;
 • mgr Agnieszka Kleszcz – przedstawiciel doktorantów.
 1. dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:
 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – przewodniczący;
 • dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie matematyka;
 • dr hab. Joanna Czerwik – Marcinkowska – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki fizyczne;
 • dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie nauki           o Ziemi i środowisku;
 • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – członek;
 • dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK – członek;
 • dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK – członek;
 • dr hab. Szymon Walczak, prof. UJK – członek;
 • dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK – członek;
 • mgr Karol Zubek – przedstawiciel doktorantów.

 

 1. dziedzina sztuki:
 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – przewodniczący;
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie sztuki muzyczne;
 • dr hab. Katarzyna Ziołowicz – pełnomocnik Rektora w dyscyplinie sztuki plastyczne
  i konserwacja dzieł sztuki;
 • dr Marek Kawiorski – członek;
 • dr hab. Teresa Ślusarek – członek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-03-25 08:26:53
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-03-25 08:29:50

Liczba wyświetleń strony: 1508

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka