Zmienione zarzadzeniami nr 139/2022,  61/2023199/2023

Zarządzenie Nr 104/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 października 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Akcelerator  rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia kadry kierowniczej i administracyjnej.    

  

Na podstawie art. 23 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.) oraz § 28 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji projektu „Akcelerator  rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia kadry kierowniczej
    i administracyjnej, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2022-12-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-05 12:42:52
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-03-18 15:13:20

Liczba wyświetleń strony: 11977

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka