Zarządzenie Nr 58/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 lipca  2019 roku

 

w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w uczelni za udział w pracach związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego  do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 136 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 9 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. 2016, poz.2063 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej:

 

funkcja w komisji

wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

wysokość wynagrodzenia

przewodniczący

200,00 zł

sekretarz

200,00 zł

członek

100,00 zł

 

§ 2

 

  1. Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej sekretarz komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie, które musi być podpisane przez przewodniczącego i sekretarza komisji, którzy  potwierdzają  poprawność danych w rozliczeniu, oraz dziekana. 
  2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia pracowników za pracę w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zweryfikowane pod względem merytorycznym przez Pełnomocnika Rektora  UJK ds. szkoły doktorskiej, a następnie zatwierdzone przez Rektora.  
  3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji i po zakończeniu pracy komisji w poszczególnych dyscyplinach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-07-22 08:17:57
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-07-22 08:19:27

Liczba wyświetleń strony: 940

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka